Co to jest mcv-3? Co potrafi mcv-3? Do czego przyda się mcv-3? Dodatki o mcv-3 Pytanie o mcv-3 Kupujemy mcv-3!

SPECYFIKACJA


 • Trzy niezależne tory wyjściowe sterowania napięciowego, każdy zaopatrzony w oddzielne wyjścia: CV (Control Voltage) i GATE (sygnał bramkowania/wyzwalający).

  Widok konwertera mcv-3 od frontu

   

 • Możliwość indywidualnego wyboru pracy każdego z wyjść CV w standardzie sterowania napięciowego V/oct, lub Hz/V.

 • 12-bitowa rozdzielczość napięcia wyjściowego CV dla każdego kanału (z 16-bitową precyzją ustawienia napięcia w systemie Hz/V).

  Widok konwertera mcv-3 od tyłu

   

 • Dodatkowe, niezależne wyjście CLOCK, na którym dostępny jest synchronizowany przez MIDI (komunikaty MIDI Clock) sygnał taktujący dla analogowych sekwencerów i automatów perkusyjnych.

 • Możliwość indywidualnego ustawienia pracy wyjść GATE i CLOCK w trybie aktywnym GATE +5V i GATE +10V oraz pasywnym S-Trigger (stosowanym w syntezatorach Moog i Korg).

 • Możliwość wykorzystania wyjścia CLOCK do pracy w trybie Din-Sync 24 (wykorzystywane w niektórych automatach perkusyjnych i sekwencerach firmy Roland) przy wykorzystaniu opcjonalnego adaptera MCV-DIN.

 • Możliwość przyporządkowania dowolnego kanału MIDI (Omni, 1 – 16) dla każdego toru CV/GATE.

 • Wybór dowolnego komunikatu kanałowego MIDI (Note On/Off, Velocity dla Note On/Off, Control Change, After Touch, Pitch Bender) dla sterowania napięciem wyjściowym CV i sygnałem GATE w danym 1 torze CV/GATE.

 • Dostosowanie pracy z klawiaturą MIDI do naturalnego sposobu gry i ekspresji na klawiaturze syntezatora analogowego: trzy tryby pracy klawiatury, funkcja Legato, reakcja na ruchy Pitch Bendera, pedału Damper oraz Modulation Wheel (przy wykorzystaniu wbudowanego w MCV-3 generatora LFO).

 • Możliwość szerokiej zmiany zakresów napięć wyjściowych CV i reakcji sygnałów GATE na zmiany wartości w komunikatach MIDI.

 • Wyposażenie każdego z trzech torów CV/GATE we własny LFO (Low Frequency Oscilator) o trzynastu kształtach przebiegu dla modulowania napięcia wyjściowego CV.

 • Niezależna synchronizacja częstotliwości każdego LFO przez MIDI (MIDI Clock).

 • Sterowanie amplitudą każdego LFO za pomocą komunikatu Control Change o dowolnym numerze, niezależne od sposobu sterowania napięciem wyjściowym CV.

 • Możliwość opóźnienia rozpoczęcia modulacji przez LFO i synchronizacja czasu opóźnienia z tempem MIDI (MIDI Clock).

 • Synchronizacja startu przebiegu LFO z naciśnięciem klawisza (otrzymaniem komunikatu Note On).

 • Możliwość sterowania dowolnym sygnałem GATE przez dowolny LFO.

 • Wyposażenie każdego z trzech torów CV/GATE w efekt portamento z możliwością automatycznego uaktywniania przy grze legato i sterowaniem przez wybrany komunikat Midi Control Change.

 • Możliwość ręcznego (z menu użytkownika) ustawiania napięcia na wyjściach CV w pełnym zakresie i kontrolowania sygnału GATE.

 • Możliwość zdalnej zmiany dowolnego parametru ustawień użytkownika za pomocą komunikatów MIDI System Exclusive.

 • Zapamiętywanie aktualnych ustawień użytkownika, a także możliwość szybkiego przywrócenia ustawień domyślnych.

 

Content is copyright © 2012 TK. All rights reserved.

 

Opis | Specyfikacja | Zastosowania | Pobierz pliki | Kontakt | Zakup