Co to jest mcv-3? Co potrafi mcv-3? Do czego przyda się mcv-3? Dodatki o mcv-3 Pytanie o mcv-3 Kupujemy mcv-3!

ZASTOSOWANIA


Przykładowe połączenie mcv-3. Kliknij, aby powiększyć Konwerter MCV-3 może być wykorzystywany w różnorodnych konfiguracjach przy dołączaniu do syntezatorów analogowych. Jego typowym zastosowaniem jest sterowanie wysokością tonu generatora VCO w syntezatorze analogowym, połączone z wyzwalaniem obwiedni wzmacniacza VCA sygnałem GATE, czyli normalne „granie” na syntezatorze analogowym za pomocą klawiatury (syntezatora) MIDI. Oczywiście zamiast takiej klawiatury może być użyty sekwencer MIDI w postaci sprzętowej, lub też komputer z interfejsem MIDI i odpowiednim programem.

Najprostszy syntezator analogowy, jaki może współpracować z konwerterem MCV-3 powinien być wyposażony w wejście sterowania napięciowego VCO (oznaczane zazwyczaj jako CV IN) oraz wejście wyzwalania obwiedni, oznaczane jako GATE IN, TRIGGER IN, S-Trigger In.

MCV-3 może współpracować praktycznie z każdym tak wyposażonym analogiem. Wyjścia CV konwertera mogą dostarczać napięcia sterujące zarówno w liniowym standardzie V/oct, jak też i wykładniczym Hz/V. System V/oct stosowany był w syntezatorach firm: Moog (podstawa standardu), ARP, E-mu, Sequential Circuits (Pro-One), Roland (System 100M, seria SH) i wielu innych. Stosowany jest również we współcześnie produkowanych syntezatorach analogowych i należy uznać go za system dominujący. System Hz/V stosowany był w syntezatorach firmy Korg (m.in. seria MS) i Yamaha (seria CS), a także w kilku innych modelach mniej znanych firm. Wyjścia GATE konwertera mogą dostarczać sygnałów zarówno aktywnych typu GATE (+5V i +10V), jak i pasywnych (zwarcie do masy) S-Trigger. Możliwość pracy wyjść GATE w trybie Reverse (odwróconym) pozwala również na współpracę z bardzo nietypowymi pod względem wymagań wejściami Trigger, używanymi w syntezatorach serii CS firmy Yamaha.

W zależności od typu i wyposażenia syntezatora analogowego, możliwe jest również sterowanie przez MIDI innymi jego podzespołami, jak np. VCA i VCF. Możliwość taka istnieje przede wszystkim w systemach modułowych, ale również w niektórych typach syntezatorów o stałej konfiguracji można spotkać dodatkowe wejścia służące do sterowania napięciowego filtru (VCF), lub wzmacniacza (VCA), które można połączyć z nie wykorzystywanymi wyjściami CV w MCV-3. Przykładowym zastosowaniem takiego połączenia jest wykorzystanie istniejącej praktycznie we wszystkich klawiaturach MIDI dynamiki (reakcji na siłę uderzenia w klawisz) i granie „dynamiczne” na syntezatorze analogowym, z efektem głośniejszego dźwięku przy mocniejszym uderzeniu w klawisze (przy sterowaniu VCA), lub zmiany brzmienia podążającego za artykulacją dynamiczną grającego (przy sterowaniu VCF). Możliwości takie są praktycznie niespotykane w tradycyjnych, napięciowych klawiaturach syntezatorów analogowych. W instrukcji obsługi omówione jest praktyczne zastosowanie konwertera do sterowania częstotliwością filtru VCF w popularnym, prostym syntezatorze Roland SH-101 (co jest możliwe bez żadnych jego przeróbek, choć z założenia nie ma on wejścia CV do sterowania VCF).

Innym przykładem może być np. sterowanie filtrem VCF za pomocą Pitch Bendera z klawiatury MIDI, lub głośnością syntezatora analogowego za pomocą podłączonego do klawiatury MIDI pedału Volume (Control Change nr 7), z jednoczesnym zapisem i późniejszym odtworzeniem wszystkich takich manipulacji przez sekwencer MIDI.

Bardziej rozbudowane systemy modułowe umożliwiają również np. zmianę za pomocą napięcia częstotliwości generatorów modulujących (LFO), sterowanie modułami przesuwników fazy i widma itp. Wykorzystanie napięć sterujących wytwarzanych przez odpowiednio podłączony konwerter MCV-3 może umożliwić (z wykorzystaniem sekwencera MIDI) kreację w czasie rzeczywistym brzmień i zdarzeń dźwiękowych, których uzyskanie przez klasyczne operowanie potencjometrami systemu modułowego byłoby bardzo trudne, lub często niemożliwe (albo też groziłoby ekstremalnie przyśpieszonym zużyciem potencjometrów :-).

Możliwości konwertera MCV-3 nie ograniczają się jednak do zastosowania typu "zdalne sterowanie analogiem przez komputer", czy też "zastąpienie przez MIDI kompletnie zużytej klawiatury w analogu", lecz pozwalają również na wzbogacenie istniejących już cech niektórych modeli syntezatorów, zwłaszcza tych najprostszych. Każdy kanał sterowania CV w konwerterze posiada swój własny LFO (Low Frequency Oscillator) o kilkunastu kształtach przebiegu, niezależnie synchronizowany do tempa MIDI (komunikatów MIDI Clock), o synchronizowanym do MIDI opóżnieniu, na dodatek mogący sterować dowolnym wyjściem GATE. Właściwości te dają duże możliwości kreacji rytmicznych, a oprócz tego obecność LFO modulujących napięcia wyjściowe CV z konwertera daje nam... właśnie LFO. Istnieją bowiem syntezatory, które nie są w niego wyposażone, a do najbardziej znanych należy klasyczny MiniMoog, gdzie do modulacji trzeba poświęcić jeden z trzech istniejących w tym syntezatorze oscylatorów. Każdy kanał CV konwertera jest wyposażony również w efekt Portamento, którego w niektórych syntezatorach nie znajdziemy, bądź też jest on związany wyłącznie z klawiaturą i nie funkcjonuje przy zewnętrznym sterowaniu przez CV.

Cenną cechą konwertera MCV-3 jest wyposażenie go w wyjście CLOCK OUT, na którym dostępny jest sygnał zegarowy, ściśle zsynchronizowany z tempem utworu odtwarzanego z komputera, lub sekwencera MIDI (urządzenie to musi wysyłać komunikaty MIDI Clock). Wyjście te można wykorzystać do synchronizacji tempa analogowych sekwencerów i automatów perkusyjnych z komputerem, lub dowolnym innym urządzeniem MIDI (np. cyfrowy automat perkusyjny), które wysyła komunikaty MIDI Clock.

Dla użytkowników sekwencerów (TB-303, JSQ-60, MC-202, MC-4) i automatów perkusyjnych (TR-808, TR-909, CR-8000) firmy ROLAND dużą zaletą będzie możliwość użycia wyjścia CLOCK OUT jako wyjścia sygnału Din-Sync 24. MCV-3 może dostarczać na tym wyjściu zarówno odpowiedniego sygnału zegarowego (24 impulsy na jedną ćwierćnutę), jak też i sygnału sterującego START/STOP. Jedyny element, który jest tutaj dodatkowo potrzebny to odpowiedni przewód do połączenia z MCV-3, który można zamówić dodatkowo, bądź też wykonać go samemu na podstawie schematu zamieszczonego w instrukcji obsługi konwertera.

Co zrobić, gdy będziemy chcieli jednocześnie synchronizować np. automat perkusyjny wymagający Din-Sync 24 i analogowy sekwencer, wymagający standardowego sygnału Clock? MCV-3 może jednocześnie dostarczać sygnałów Clock i Din-Sync 24 na niezależnych, osobnych wyjściach! Jest to możliwe dzięki temu, że sygnał zegarowy Clock może sterować dowolnym wyjściem GATE konwertera. Dzięki temu za pomocą MCV-3 można jednocześnie synchronizować z MIDI np. Rolanda TB-303 za pomocą sygnału Din-Sync 24 z wyjścia CLOCK OUT i jakiś inny sekwencer za pomocą sygnału Clock pobieranego z któregoś z nie wykorzystywanych wyjść GATE.

 

 

Content is copyright © 2012 TK. All rights reserved.

 

Opis | Specyfikacja | Zastosowania | Pobierz pliki | Kontakt | Zakup